Manolotra vahaolana ara-bola izahay mba ahafahan’ireo mpanjifa rehetra mahavita sy mitrandraka araka izay hery feno ananany.

Ny « Première Agence de Microfinance (PAMF) » Madagasikara dia orin’asa izay eo ambany fiahian’ny « Agence Aga Khan pour la Microfinance (AKAM) ». Mirehareha izahay amin’ireo anjara biriky nentinay izay manana fiantraikany maneran-tany, noho ny asan’ny « Réseau Aga Khan de développement(AKDN) ». Ny tanjonay dia ny hanomezana ireo mpanjifa fahafaha-manao ahafahan’izy ireo manatanteraka ireo tetik’asany araka izay hery feno ananany.

Ny « Réseau Aga Khan de développement(AKDN) » dia vokatry ny idealy noho ny filamatra izay ananany, dia ny hamongotra ny fahantrana maneran-tany amin’ny alàlan’ny fanatsarana ny fari-piainan’ireo mponina sahirana sy marefo eo amin’ny fiaraha-monina. Ny « Agence Aga Khan pour la Microfinance (AKAM) » dia iray amin’ireo sampan-draharahan’ny AKDN izay mikendry hatrany ny handray anjara amin’ny fanatanterahana izany idealy izany. Mba ahatratrarana izany idealy izany dia tambazotra lehibe ana banky sy toerana fampindramam-bola madinika maro no napetraka manerana ny kaontinanta efatra sy amin’ny firenena 10, anisan’izany ny “Première Agence de Microfinance (PAMF)”Madagasikara.

M-kajy

Tolotra fampindramam-bola sy fitahirizam-bola amin’ny alalan’ny finday.

Nivoatra ny fepetra ankapobeny amin’ny fampiasana ny tolotra m-kajy. Tsidiho eto amin’ny tranonkala ireo fepetra ankapobeny vaovao manomboka ny 17 Septambra 2019.

Zava-dehibe aminay ny mpanjifa. Araho ny tantaran’izy ireo sy ny fiaraha-miasa tamin’ny PAMF
ka nahatonga ny tetik’asany hiroborobo.

NY MAMPIAVAKA

NY ORINASA PAMF

Ny Première Agence de Microfinance (PAMF) dia manampy ireo mpiasa ao aminy, hivelatra ara-tsaina sy hivoatra hatrany eo amin’ny fiainana sy eo anivon’ny asa izay ampiandraiketina azy. Ny mpiasa no tena fanalahidin’ny fahombiazan’ny PAMF, ary izy ireo no harena voalohany indrindra ho an’ny PAMF. Laharam-pahamehana ho an’ny sampandraharaha mitantana ny…

VAOVAO

Nous vous accompagnons dans le financement de vos projets
pour favoriser votre réussite et votre développement.

+ de

Clients desservis

+ de

Emplois crées

+ de 70 000 Clients desservis

+ de 1200 Emplois crées