Hiditra ho mpiasa

Ny mpiasa no tena fanalahidin’ny fahombiazan’ny PAMF, ary izy ireo no harena voalohany indrindra ho an’ny PAMF. Laharam-pahamehana ho an’ny sampandraharaha mitantana ny mpiasa ny mampihatra ireo teknika mety sy mahomby ho amin’ny fisafidianana sy fampidirana ny mpiasa ao aminy.

Ny politikan’ny fitantanana mpiasa ato aminay dia mifototra amin’ny fitoviana, fitanana maharitra sy ny fanentanana ny mpiasa. Mavesa-danja ny fahitan’ny mpiasa ato aminay ny fivelarany manokana sy eo amin’ny sehatrin’ny asa.

Mitàna io fitsipika io izahay dia ny mba hanome ny tsirairay ny fivoarana arak’asa eto anivon’ny PAMF sy ny tambazotra misy azy, izay mifototra amin’ny vokatry ny asany. Ny mpiasa tsirairay dia mandray anjara mavitrika amin’ny fampiroboroboana sy ny faharetan’ny orinasa.

Ny sandan’ny PAMF :
  • Fanajana ny maha-olona : mpanjifa, mpiara-miasa, mpamatsy, mpiara-miombon’antoka, ireo izay mifanerasera aminay
  • Fitondran-tena mitondra ny mariky ny fahitsiana sy ny fahatokisana
  • Asa vita tsara
  • Fiaraha-miasa amin’ny ekipa
  • Fitadiavana mandrakariva ny maha-matihanina

Mba idiranao ao amin’ny fianakaviamben’ny PAMF, manasa anao izahay handefa ny CV sy taratasy maneho ny fahavononanao hiasa, amin’ireo tolotr’asa izay mahaliana anao :

CHARGE DE SURETE ET SECURITE

La Première Agence de Microfinance (PAMF) Madagascar recrute

Principales responsabilités…..

HAMAKY NY MANARAKA

ASSISTANT FINANCIER – BUDGET ET REPORTING

La Première Agence de Microfinance (PAMF) Madagascar recrute

Principales responsabilités…..

HAMAKY NY MANARAKA

(05) AGENTS DE CREDITS

La Première Agence de Microfinance (PAMF) Madagascar recrute

Principales responsabilités…..

HAMAKY NY MANARAKA

DFS IT Platform Support Officier

La Première Agence de Microfinance (PAMF) Madagascar recrute

Principales responsabilités…..

HAMAKY NY MANARAKA

ADJOINT AU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

La Première Agence de Microfinance (PAMF) Madagascar recrute

Principales responsabilités…..

HAMAKY NY MANARAKA

(02) GESTIONNAIRES DE DEPOTS

La Première Agence de Microfinance (PAMF) Madagascar recrute

Principales responsabilités…..

HAMAKY NY MANARAKA

(02) COMMERCIAUX PME

La Première Agence de Microfinance (PAMF) Madagascar recrute

Principales responsabilités…..

HAMAKY NY MANARAKA

« PAMF dia misaotra anao mialoha ny amin’ny antontantaratasy nalefanao sy ny fampisehoana fa mahaliana anao ny orinasa. »