m-kajy Pro

m-kajy Pro

FOMBA VAOVAO ANOLORANA VAHAOLANA ARA-BOLA HO AN’NY REHETRA!

m-kajy Pro dia tolotra 100 % mampiasa ny teknolojia vaovao ahafahan’ireo cashpoint Orange Money manao fangatahana findramam-bola m-kajy-Pro ao anatin’ny sekondra vitsy amin’ny alalan’ny findainy, ahafahany mamaly ny fangatahan’ny mpanjifany. Io tolotra io dia azo ampiasaina amin’ny fotoana rehetra amin’ny halalan’ny menu Orange Money natokana ho an’ny mpaninjara Orange Money, 24 ora/7andro manerana an’i Madagasikara.

Momba ny tolotra m-kajy Pro 

Fidirana amin’ny m-kajy Pro

Iza no afaka mampiasa ny tolotra m-kajy Pro?

Mba ahafahan’ny mpaninjara Orange Money mampiasa ny tolotra m-kajy Pro, dia tokony:

 • 18 taona farafahakeliny
 • Manana kaonty Orange Money ianao izay nosokafana tamin’ny kara-panondrom-pirenena Malagasy
 • Mahafeno tsara ireo fepetra ilaina eo anivon’ny OMM: CIN, taratasy fanamarinana fanokafana kaonty OM, (Fanamarinam-ponenana, karatra fanamarinana fandoavan-ketra, Carte statistique dia azo atao fanampin’ny antontan-taratasy)
 • Tsy voasoratra ao amin’ny lisitra mainty eo anivon’ny OMM sy PAMF
 • Tsy manana fangatahana fisoratana anarana mbola miantona
Ahoana ny fomba hidirana ao amin’ny Tolotra m-kajy Pro?

Ny fidirana ao amin’ny tolotra m-kajy Pro dia afaka ataonao avy amin’ny findainao, maimaim-poana ary tsy mila antontan-taratasy. Rehefa hisoratra anarana:

 • Antsoy ny « #145# »
 • Safidio ny « 3. Tolotra fandrindram-bola »
 • Safidio ny « 2. Tolotra ara-bola»
 • Safidio ny « 1. M-KAJY PRO»
 • Ampidiro ny tarehimarika 12 eo amin’ny karapanondronao
 • Ampidiro ny date nahaterahanao
 • Ampidiro ny teny miafina Orange Money (tarehimarika 4) mba hanamafisanao fa ekenao ny fepetra ankapobeny ny tolotra m-kajy Pro sy mba ahafahanao mampiasa ny tolotra.

Rehefa vita ny fisoratana anarana amin’ny tolotra m-kajy Pro, dia afaka manao fangatahana findramam-bola eo no eo amin’ny Orange Money ianao.

Ahoana no hahazoana ireo fepetra ankapobeny momba ny tolotra m-kajy Pro amin’ny alalan’ny findaiko?

Mba hahafahanao mahafantatra ny fepetra ankapobeny mahakasika ny tolotra m-kajy Pro dia:

 • Antsoy ny « #145# »
 • Safidio ny « 3. Tolotra fandrindram-bola »
 • Safidio ny « 2. Tolotra ara-bola»
 • Safidio ny « 1. M-KAJY PRO»
 • Fidio ny « 2. Momban’ny tolotra»
 • Fidio ny « 2. Fepetre ankapobeny »

Findramam-bola m-kajy Pro

Ny tolotra m-kajy Pro dia ahafahanao manao fangatahana sy mandray ny vola nindramina eo no ho eo ihany amin’ny alalan’ny findainao!!

Inona avy ireo tombontsoa azonao avy amin’ny fampiasana ny tolotra findramam-bola M-kajy Pro?
 • Afaka mindram-bola hatramin’ny 2.000 000 Ar amin’ny fotoana rehetra amin’ny alalan’ny findainao ahafahanao mamaly ny fangatahan’ny mpanjifa
 • Rehefa ekena ny fangatahanao, dia mirotsaka avy hatrany eo no ho ao amin’ny kaonty Orange Money ny vola nindraminao tamin’ny m-kajy Pro mba hahafahanao mahazo haingana ilay vola ilaina
 • Manana 30 andro ianao hamerenana ny vola nindramina tamin’ny m-kajy Pro miaraka amin’ny sarany tokana ary tsy mena-mitaha amin’ireo tolotra hafa : 0.3% amin’ny tetim-bola tamin’ny findramam-bola azo mandritry ny 30 andro
 • Afaka mamerina vola in-1 mandeha ianao na mihoatra alohan’ny daty paik’andro voafaritra
 • Ny fahazarana tsara anananao dia ahafahanao mahazo findramam-bola m-kajy Pro izay bebe kokoa noho ny vola efa nindraminao, izay mahatratra hatramin’ny 2.000 000 Ar.
Ahoana no ahazoako ireo andinindininy momba ny findramam-bola m-kajy Pro amin’ny alalan’ny findaiko?

Mba hahafahanao mahafantatra ny mombamomba ireo findramam-bola m-kajy Pro dia:

 • Antsoy ny « #145# »
 • Safidio ny « 3. Tolotra fandrindram-bola »
 • Safidio ny « 2. Tolotra ara-bola»
 • Safidio ny « 1. M-KAJY PRO»
 • Fidio ny « 2. Momban’ny tolotra»
 • Fidio ny « 1. Findramam-bola»

Fanampim-panazavana