Ny fikambananay

Ny “ Première Agence de Microfinance (PAMF)” Madagasikara dia natsangan’ny “Agence Aga Khan pour la microfinance(AKAM) » tamin’ny taona 2006 ho orinasa tsy miankina.
Ao anatin’ny “Réseau Aga Khan de développement (AKDN) » ny PAMF, izay miasa eo anivon’ny firenena mihoatra ny 25.

NY IRAKA AMPANAOVINA
NY PAMF

Ny iraka napetraka tamin’ny PAMF dia ny hampihena ny fahantrana eto Madagasikara amin’ny fiadiana amin’ny fanilikilihana ireo olona sahirana ara-toekarena sy ara-piarahamonina, amin’ny alàlan’ny fanomezana fahafahana miditra amin’ireo vahaolana ara-bola ara-kalitao izay mifanaraka amin’ny sehatry ny varotra misy eo an-toerana. Noho izany dia manampy ny mpanjifa izahay hahazaka tena ary hahazo ny fahaiza-manao ilainy ahafahan’izy ireo miditra ao amin’ny tambajotra ara-bola mahazatra.

NY VINAN’NY
PAMF

Ny fenitra tratrarina dia mba ho mpamatsy tolotra ara-bola misongadina i PAMF eto amin’ny Nosy, mba handray anjara mivaingana amin’ny fampihenana ny fahantrana eo anivon’ny firenena sy ny fampandrosoana ara-toekarena amin’ny alàlan’ny famatsiana vokatra sy tolotra ara-bola maharitra.

EO AMIN’NY LAFINY
MAHA-OLONA

Miisa 270 ireo mpiara-miasa matihanina izay mifanolo-tanana sy mandray anjara mavitrika hahazoana vokatr’asa tsara sy ho fampiroboroboana ny orinasa. Izany dia natao hanomezana fahafaham-po hatrany ireo mpanjifa.

NY FOTO-KEVITRA

  • Manamora ny fidirana amin’ny vokatra sy ny tolotra ara-bola izay manana kalitao mifanaraka amin’ny fianakaviana sy ny mpandraharaha madinika
  • Manombana ny fiantraikan’ny asa atao amin’ny kalitaon’ny fiainan’ny mpanjifa
  • Mampaharitra ny asa atao amin’ny alàlan’ny fahaizana mitantam-bola sy ny fidiram-bola maharitra.
  • Mampivelatra ny fahaiza-manao an’ireo mpiasa, izay loharanon-kevitra sarobidy indrindra

NY ETIKA

  • Firaisan-kinan’ny rehetra : Manolotra vahaolana ara-bola azon’ny rehetra idirana, indrindra fa ireo izay voailika sy mitoka-monina.
  • Fahamendrehana sy fanajana: Miaro ny tombontsoan’ny mpanjifa, izay voasokajy ho mponina sahirana sy marefo eo anivon’ny fiaraha-monina.
  • Fizakan-tena : Manampy ny olona hanampy ny tenany. Manolotra fahafahana ho azy ireo hampivelatra ny fahaiza-manaony rehetra mba hahatonga azy ireo hahaleotena ara-bola.
  • Fangorahana: Mihaino ny mpanjifa mba hahafantarana ny filàn’izy ireo ary hahafahana mikendry tolotra mifanaraka amin’ny zavatra ilainy.

IREO MPAMPIASA VOLA

akfed logo   Agence Aga Khan microfinance  

AKAM

AKFED

FEFISOL

IREO MPIARA-MIASA MITANTANA

Ny PAMF dia faly manolotra ny ekipa mitantana izay manara-maso ny vondron’ezaka izay ataon’ny orinasa ary miantoka ny
fahombiazan’ireo mpiara-miasa rehetra.

Guy Ratsimbazafy

Davlatyor Jumakhonov

DIRECTEUR GÉNÉRAL

«Ce n’est pas difficile ! Voilà !»

Guy Ratsimbazafy

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

«Tout est possible»

Nirina Paula Rabefiringa

RESPONSABLE ADMINSTRATIF ET FINANCIER

«Follow One Course Until Success (FOCUS)»

Santatra Andriamparany Faravololona Andriamanalina Narindra Rakoto

Santatra Andriamparany

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION

« Aucun challenge n’est assez grand pour celui qui ose »

Faravololona Andriamanalina

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

« Confie tes œuvres à l’Eternel, et tes projets réussiront. »

Narindra Rakoto

RESPONSABLE AUDIT

« Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez.»

Rakotosoa Njaramalala Mireille Roberdison Eric Valery Marcel

Rakotosoa Njaramalala

RESPONSABLE DÉPÔTS

« Travaille pour devenir et non pour acquérir. »

Mireille Roberdison

RESPONSABLE PME

« Rien de grand ne s’est accompli sans passion. »

Eric Valery Marcel

RESPONSABLE RISQUES

« Tomber est permis, se relever est ordonné. »

Yves Roland Mian

Yves Roland Mian

RESPONSABLE SERVICES FINANCIERS NUMERIQUES

«Il ne sert à rien de dire “nous faisons de notre mieux”.
Vous devez réussir en faisant ce qui est nécessaire.»