Findramam-bola

Orinasa madinika sy salantsalany

FAMPINDRAMAM-BOLA HO AN’NY ORINASA MADINIKA SY SALANTSALANY

FAMATSIAM-BOLA MANOMBOKA AMIN’NY 10 000 000 Ar

FOTOANA AMERENANA NY VOLA HATRAMIN’NY 36 VOLANA

Mila famatsiam-bola ve ianao hividianana izay kojakoja ilaina ho fampitaovana sy ho fampitomboana ny vola entina miasa eo amin’ny sehatry ny varotra, ny fanjifana, famokarana na ny fanodinana akora na vokatra?
Manome toky anao izahay fa manana tolotra ara-bola mifanaraka amin’izay ilainao.

Ireo tombontsoaFepetra ilainaAntontan-taratasy ilaina
 • Fikirakirana manokana sy tsotra ny fangatahana natao
 • Tahan’ny zana-bola tsy mena-mitaha amin’ny hafa ary saram-pikarakarana mangarahara
 • Fotoana famerenam-bola mifanaraka amin’ny fahafahan’ny mpanjifa mamerim-bola
 • Fihainoana sy fandraisana ireo filàn’ny mpanjifa
 • Fikirakirana ny fangatahana ao anatin’ny fotoana haingana indrindra
 • Tokony efa miasa ao anatin’ny sehatra indramanao vola ianao farafahakeliny nandritra ny 12 volana
 • Teratany malagasy manana kara-panondrom-pirenena manan-kery na teratany vahiny monina eto Madagasikara ka manana ny karatry ny teratany vahiny manan-kery.
 • 21 ka hatramin’ny 65 taona
 • Tsy manana findramam-bola amin’ireo Orinasa mpampindram-bola hafa amin’ny fotoana fangatahana findramam-bola ato amin’ny PAMF
 • Ireto ny antontan-taratasy ilaina ho an’ny mpindram-bola sy ny mpiara-miombon’antoka :
 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena na ny karatry ny teratany vahiny
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka miisa 2 (4x4)
 • Dika mitovy ny karatra fandoavan-ketra manan-kery

Mety ilaina ny mpiantoka arakaraky ny fangatahana ara-bola atao.

Raha hanao fangatahana findramam-bola na mila fanazavana fanampiny, manatona ny masoivoho akaiky anao indrindra eto.