Izahay dia manolotra Tahiry sy petra-bola maharitra mifanaraka amin’ny filanao, misy zana-bola hahafahanao manantanteraka ny tetikasanao amin’ny ho avy.

KAONTY TAHIRY Apetraho ato amin’ny kaonty tahiry PAMF ny volanao, fa petrabola tsotra, azo antoka, voaaro sy azo itokisana. Ny tombony dia voakarakara tsara ireo mpanjifa ary mihaino ny filàn’ny mpanjifa izahay hahafahana manoro hevitra azy ireo.

 

 • ahazoana zana-bola 4,5% (taux net) isan-taona
 • Apetraho ary azonao alaina amin’ny fotoana rehetra ny volanao
 • Petrabola tsotra, azo antoka, voaaro sy azo itokisana
 • Ny antontan-taratasy ilaina ho amin’ny fanokafana kaonty tahiry dia ireto avy:

 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena na ny karatra fahazoan-dalana mipetraka maharitra eto Madagasikara
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka
 • Patanty na antontan-taratasy sahala ho an’ny mpivarotra, ny asa mivelo-tena sy ny orin’asa manokana
 • TAHIRY HO AN’NY ANKIZY Mitehiriza vola ho fanomanana ny ho avin’ny zanakao

   

 • Hitsinjovana ny ho avin’ny ankizy
 • Ahazoana zana-bola 7% (taux net) isan-taona
 • Apetraho araka izay fahafahanao amin’ny fotoana rehetra ny volanao
 • Ny antontan-taratasy ilaina ho amin’ny fanokafana kaonty tahiry dia ireto avy:

 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena na ny karatra fahazoan-dalana mipetraka maharitra eto Madagasikara
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka
 • TAHIRY HO AN’NY VEHIVAVY

   Vehivavy ianao ary manana faniriana hanagom-bola hanatanterahanao tetikasa

    

  • Hitsinjovana ny ho avy sy hantaterahanao tetikasa
  • Ahazoana zana-bola 6% (taux net) isan-taona
  • Apetraho araka izay fahafahanao amin’ny fotoana rehetra ny volanao
  • Mahazo tombontsoa raha toa ka mikasa hanao findramam-bola
  Ny antontan-taratasy ilaina ho amin’ny fanokafana kaonty tahiry dia ireto avy:

 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena na ny karatra fahazoan-dalana mipetraka maharitra eto Madagasikara
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka
 • Patanty na antontan-taratasy sahala ho an’ny mpivarotra, ny asa mivelo-tena sy ny orin’asa manokana
 • TAHIRY HO FANOMANANA NY FISOTROAN-DRONONO

   Omano dieny izao ny fisotroan-dronononao

    

  • Hitsinjovana ny ho avy sy hantaterahanao tetikasa rehefa misotra ronono
  • Ahazoana zana-bola 6% (taux net) isan-taona
  • Apetraho araka izay fahafahanao amin’ny fotoana rehetra ny volanao
  • Mahazo tombontsoa raha toa ka mikasa hanao findramam-bola
  Ny antontan-taratasy ilaina ho amin’ny fanokafana kaonty tahiry dia ireto avy:

 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena na ny karatra fahazoan-dalana mipetraka maharitra eto Madagasikara
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka
 • Patanty na antontan-taratasy sahala ho an’ny mpivarotra, ny asa mivelo-tena sy ny orin’asa manokana
 • TAHIRY HO FANORENANA NY TRANO

   Homano dieny izao ny tahiry hanatanterahanao ny nofinofinao

    

  • Hitsinjovana ny ho avy sy hantaterahanao tetikasa rehefa misotra ronono
  • Ahazoana zana-bola 6% (taux net) isan-taona
  • Apetraho araka izay fahafahanao amin’ny fotoana rehetra ny volanao
  • Mahazo tombontsoa raha toa ka mikasa hanao findramam-bola mikasika ny fanorenana trano
  Ny antontan-taratasy ilaina ho amin’ny fanokafana kaonty tahiry dia ireto avy:

 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena na ny karatra fahazoan-dalana mipetraka maharitra eto Madagasikara
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka
 • Patanty na antontan-taratasy sahala ho an’ny mpivarotra, ny asa mivelo-tena sy ny orin’asa manokana
 • Mila fanampiana ? Manatona ny masoivoho akaiky anao indrindra eto.