m-kajy

m-kajy

FOMBA VAOVAO ANOLORANA VAHAOLANA ARA-BOLA HO AN’NY REHETRA!

m-kajy dia tolotra 100 % mampiasa ny teknolojia vaovao ahafahanao manao petra-bola ho an’ny kaonty tahiry m-kajy sy manao fangatahana findramam-bola ao anatin’ny sekondra vitsy amin’ny alalan’ny findainao. Io tolotra io dia azo ampiasaina amin’ny fotoana rehetra, 24 ora/7andro manerana an’i Madagasikara.

Nivoatra ny fepetra ankapobeny amin’ny fampiasana ny tolotra m-kajy. Tsidiho eto amin’ny tranonkala ireo fepetra ankapobeny vaovao manomboka ny 17 Septambra.

Momba ny tolotra m-kajy 

Fidirana amin’ny m-kajy

Iza no afaka mampiasa ny tolotra m-kajy?

Mba ahafahanao mampiasa ny tolotra m-kajy, dia tokony :

 • Manana kaonty Orange Money ianao izay nosokafana tamin’ny kara-panondrom-pirenena Malagasy na karatry ny teratany vahiny manan-kery.
 • 18 taona farafahakeliny
Ahoana ny fomba hidirana ao amin’ny Tolotra m-kajy?

Ny fidirana ao amin’ny tolotra m-kajy dia afaka ataonao avy amin’ny findainao, maimaim-poana ary tsy mila antontan-taratasy.

Rehefa hisoratra anarana :

 • Antsoy ny « #144# »
 • Safidio ny « 4. Tolotra ara-bola »
 • Safidio ny « 1. m-kajy »
 • Safidio ny « 1. Findramam-bola» na « 2. Tahiry »
 • Ampidiro ny tarehimarika 12 eo amin’ny karapanondronao na ny karatry ny teratany vahiny
 • Ampidiro ny teny miafina Orange Money (tarehimarika 4) mba hanamafisanao fa ekenao ny fepetra ankapobeny ny tolotra m-kajy sy mba ahafahanao mampiasa ny tolotra.

Rehefa vita ny fisoratana anarana amin’ny tolotra m-kajy, dia afaka manao petra-bola eo no ho eo amin’ny kaonty tahiry m-kajy sy manao fangatahana findramam-bola ianao.

Ahoana no hahazoako ireo fepetra ankapobeny momba ny tolotra m-kajy amin’ny alalan’ny findaiko?

Mba hahafahanao mahafantatra ny fepetra ankapobeny mahakasika ny tolotra m-kajy dia :

 • Antsoy ny « #144#»
 • Safidio ny «  4. Tolotra ara-bola»
 • Safidio ny «  1. m-kajy»
 • Safidio ny «  3. Momba ny tolotra»
 • Fidio ny «  3. Fepetra ankapobeny»

Findramam-bola m-kajy

Ny tolotra m-kajy dia ahafahanao manao fangatahana sy mandray ny vola nindramina eo no ho eo ihany amin’ny alalan’ny findainao!

Inona avy ireo tombontsoa azonao avy amin’ny fampiasana ny tolotra findramam-bola M-kajy?
 • Afaka mindram-bola hatramin’ny 300 000 Ar amin’ny fotoana rehetra amin’ny alalan’ny findainao.
 • Rehefa ekena ny fangatahanao, dia mirotsaka avy hatrany eo no ho ao amin’ny kaonty Orange Money ny vola nindraminao tamin’ny m-kajy mba hahafahanao mahazo haingana ilay vola ilaina.
 • Manana 30 andro ianao hamerenana ny vola nindramina tamin’ny m-kajy miaraka amin’ny sarany tokana ary tsy mena-mitaha amin’ireo tolotra hafa : 9%.
 • Afaka mamerina vola in-1 mandeha ianao na mihoatra alohan’ny daty paik’andro voafaritra
 • Ny fahazarana tsara anananao amin’ny tahiry dia ahafahanao mahazo findramam-bola m-kajy izay bebe kokoa noho ny vola efa nindraminao, izay mahatratra hatramin’ny 300 000 Ar.
Ahoana no ahazoako ireo andinindininy momba ny findramam-bola m-kajy amin’ny alalan’ny findaiko?

Mba hahafahanao mahafantatra ny mombamomba ireo findramam-bola m-kajy dia :

 • Antsoy ny « #144# »
 • Safidio ny « 4. Tolotra ara-bola »
 • Safidio ny « 1. m-kajy »
 • Safidio ny « 3. Momba ny tolotra »
 • Fidio ny « 1. Hindram-bola »

Kaonty tahiry m-kajy

Miaraka amin’ny m-kajy dia afaka mitahiry vola am-pilaminana, amim-pahatoniana ary mahazo zana-bola.

Inona avy ireo tombontsoa azonao avy amin’ny fampiasana ny tolotra tahiry m-kajy ?

Ny tahiry dia ahafahana mametraka mitokana ny vola miditra, izay tsy nampiasainao tamin’ny fandaniana, ahafahanao miatrika ireo fahasahiranana amin’ny fiainana andavanandro na manomana ireo tetikasa kely na lehibe.

Rehefa mampiasa io kaonty tahiry m-kajy io, dia ireto avy ny tombontsoa azonao :

 • Fanokafana kaonty maimaim-poana, tsotra, mora ampiasaina: tsy misy antontan-taratasy ilaina, tsy mila manatona toerana masoivoho akory.
 • Azo ampiasaina sy miasa amin’ny fotoana rehetra, 24 ora/7andro manerana an’I Madagasikara.
 • Vola tahiry azo antoka, voaaro, ary ahazoana zanabola isa-taona hatramin’ny 2, 5%.
 • Fikirakirana 100% ny kaontinao amin’ny alalan’ny findainao.
 • Fandefasam-bola maimaim-poana (petrabola/fisintonam-bola) amin’ny fotoana rehetra eo amin’ny kaonty tahiry m-kajy sy ny kaonty Orange Money.
 • Tsy misy saram-pikirakirana ny kaonty
 • Ny fahazaranao mitahiry vola dia mety ahazoanao vola bebe kokoa rehefa mangataka findramam-bola m-kajy manaraka ianao, ny tetin’ny vola azo indramina moa dia 300 000 Ar farafahabetsany.
Ahoana no ahazoako ireo andinindininy momba ny tolotra tahiry m-kajy amin’ny alalan’ny findaiko?

Mba hahafahanao mahafantatra ny mombamomba ny tolotra tahiry m-kajy dia :

 • Antsoy ny « #144# »
 • Safidio ny « 4. Tolotra ara-bola »
 • Safidio ny « 1. m-kajy »
 • Safidio ny « 3. Momba ny tolotra »
 • Fidio ny « 2. Hitahiry vola »

Fanampim-panazavana