Tahiry

IZAHAY DIA MANOLOTRA TAHIRY SY PETRA-BOLA MAHARITRA MIFANARAKA AMIN’NY FILANAO, MISY ZANA-BOLA AHAFAHANAO MANATANTERAKA NY TETIK’ASANAO AMIN’NY HO AVY.

Kaonty TahiryTahiry ho an’ny TanoraDépôt à terme

Apetraho ato amin’ny kaonty tahiry PAMF ny volanao, fa petrabola tsotra, azo antoka, voaaro sy azo itokisana ary ahazoana zana-bola 4,5% (taux net) isan-taona ny kaonty tahiry ato @ PAMF! Ny tombony dia voakarakara mavitrika ireo mpanjifa ary mihaino ny filàn’ny mpanjifa izahay ahafahana manoro hevitra azy ireo.

Ny antontan-taratasy ilaina ho amin’ny fanokafana kaonty tahiry dia ireto avy :

 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena na ny karatry ny teratany vahiny
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka
 • Patanty na antontan-taratasy sahala ho an’ny mpivarotra, ny asa mivelo-tena sy ny orin’asa manokana

Mpikambana anatin’ny Fikambanana Tily sy Mpanazava ve ianao ka maniry hitahiry vola mba hamatsiana ny tetikasanao na hampivelatra ny asanao?
Ato amin’ny PAMF, dia afaka mametraka vola tahiry tsy amin’ahiahy ianao izay ahazoana zanabola 6,5% (taux net) isan-taona.

 • Ny tombony :
 • Maimaim-poana ny kaonty tahiry ary tsy misy sarany aloanao
 • Mora sady haingana ny fangalàna vola manerana ny masoivoho rehetra.
 • Ny antontan-taratasy ilaina ho amin’ny fanokafana kaonty tahiry dia :
 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena na ny karatry ny teratany vahiny
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka iray

AMPITOMBOY NY TAHIRINAO MANOMBOKA AMIN’NY 10 000 000 Ar

FAHARETANY MANOMBOKA AMIN’NY 6 KA HATRAMIN’NY 12 VOLANA

Ny dépôt à terme, Contrat bleu Grand compte, dia petrabola voaaro anatin’ny fehim-potoana fohy na salasalany, mitombo sy azo antoka, misokatra ho an’ny rehetra.
Ny tolotra dia mifanaraka amin’ny filàn’ny orinasa izay maniry hametraka ny ambim-bolany amim-pahatokiana, izay miteraka zanabola tsy mena-mitaha.

 • Ny tombony :
 • Tahan’ny zanabola voafaritra mialoha anatin’ny fifanarahana
 • Zanabola mirotsaka amin’ny fahataperan’ny fotoanan’ny petrabola
 • Ny antontan-taratasy ilaina ho amin’ny fanokafana kaonty tahiry dia :
 • Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena manankery na ny karatry ny teratany vahiny manan-kery
 • Taratasy fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka (4*4)
 • Patanty ho an’ny mpivarotra
 • Antontaratasy manamarina ny fisiana ara-dalàna sy ara-panjakana ho an’ny orinasa na fikambanana

Raha mila fanazavana fanampiny, manatona ny masoivoho akaiky anao indrindra eto.